Home / Thông Tin / Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại / Thư phân ưu của CĐCGAB/HN gửi đến Tang quyến Cụ Ông Anton Nguyễn Thang

Thư phân ưu của CĐCGAB/HN gửi đến Tang quyến Cụ Ông Anton Nguyễn Thang

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại

Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng,

Kính thưa Qúy Cha, Qúy Chị sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Mục Vụ,

Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Chức, Các Ban Ngành, Qúy Ông bà và Anh Chị Em.                  

Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại và Gia đình Tang quyến.

Cộng đồng chúng con rất xúc động và thương tiếc khi được tin Cụ Ông Antôn Nguyễn Thang vừa từ giả cuộc đời dương thế về an nghỉ trong Chúa vào ngày 29 tháng 07 năm 2020 tại giáo xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế, Việt Nam. Hưởng thượng thọ 85 tuổi.

Khi còn sống, Cụ Ông Antôn là PCT Ngoại Vụ HĐGX An Bằng 2002-2007. Cụ Ông Antôn đã thi hành chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ và đã hy sinh đóng góp tài năng, công sức cho các công việc chung của Giáo xứ. Cụ ông Antôn cũng đã chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông trong gia đình.

 Cộng Đồng Công Giáo An Bằng, Qúy Ông bà và toàn thể anh chị em Hải Ngoại xin thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến. Nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ Sao Biển, xin Chúa Kitô phục sinh thương đưa linh hồn Cụ Ông Antôn sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

     Thành kính phân ưu,

                                                          Hoa Kỳ ngày 31 tháng 07 năm 2020

                                                          TM. CĐCG An Bằng Hải Ngoại                                                            LM. Antôn T. Văn Đình Quang  

Check Also

CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *