Home / Thông Tin / Giáo Xứ Quê Nhà / Thư Phân Ưu của Liên Tu sĩ An Bằng và Hội Ơn Thiên Triệu gửi đến tang gia của Ông Cố Giuse Phạm Hùng

Thư Phân Ưu của Liên Tu sĩ An Bằng và Hội Ơn Thiên Triệu gửi đến tang gia của Ông Cố Giuse Phạm Hùng

GIA ĐÌNH LIÊN TU SĨ  GIÁO XỨ AN BẰNG

HỘI ƠN THIÊN TRIỆU ĐỨC MẸ LA VANG AN BẰNG

 

                                              THƯ PHÂN ƯU

                 

    Kính gởi: Cha Phaolô Phạm Tá quản xứ An Bằng.

                     Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

                     Hội Đồng Giáo Xứ An Bằng, Các Ban Ngành,

                     Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại,

                     Qúy Chức, Các Hội Đoàn, Qúy Ông Bà và Anh Chị Em.

                    

                     Kính thưa Hai Họ Đaị Tôn Nội Ngoại, Bà Cố Lê Thị Cúc,

                    Thầy Tôma Phạm Văn Trung và gia đình Tang quyến.

   

            Chúng con, gia đình Liên Tu Sĩ An Bằng và Hội Ơn Thiên Triệu Đức Mẹ La Vang An Bằng vừa nhận được tin Ông Cố Giuse Phạm Hùng, vừa tạ thế vào ngày 04 tháng 12 năm 2016 taị giáo xứ Hà Úc, Tổng Giáo Phận Huế, Việt Nam. Hưởng thọ 60 tuổi.  

            Khi còn sống trên dương thế, Ông cố Giuse lãnh nhận bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông và làm Kitô hữu trong giáo xứ. Về phần Hội Thánh, Ông cố đã dâng một người con trai cho Thiên Chúa trong cánh đồng tuyền giáo và đã hy sinh những tài năng cho giáo xứ. Sự ra đi của Ông cố là một sự mất mát lớn lao cho giáo xứ và gia đình.

            Chúng con, Qúy Linh mục, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy Ông Bà Cố trong gia đình Liên Tu Sĩ An Bằng và mọi thành viên trong Hội Ơn Thiên Triệu Đức Mẹ La Vang giáo xứ An Bằng, dâng lên Thiên Chúa với tâm tình hiệp thông cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Ông Cố Giuse Phạm Hùng và gia đình tang quyến.

            Xin thành kính phân ưu đến Bà cố Lê Thị Cúc, Thầy Tôma Phạm Văn Trung và gia đình tang quyến.

            Nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa thương đưa linh hồn Ông Cố Giuse về an nghỉ trong Nước Chúa.

 

            Thành kính phân ưu,

                                                                             Ngày 06 tháng 12 năm 2016

                                                                       TM. Gia đình Liên Tu Sĩ An Bằng và

                                                              Hội ơn thiên triệu Đức Mẹ La Vang An Bằng

                                                               Lm. Antôn Têrêsa Văn Đình Quang, Hoa Kỳ

                                                               Lm. Phaolô Trương Minh Tiên, Huế, Việt Nam

Check Also

Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *