Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Thư chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của Cha Quản xứ Phaolo

Thư chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của Cha Quản xứ Phaolo

Check Also

Florida : Ban Chấp hành thông tin về Tân BCH nhiệm kỳ 2020-2024 và Chúc Mừng Giáng sinh

         Cộng Đoàn Công giáo An Bằng ,Florida               …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *