Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Thư chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của Cha Quản xứ Phaolo

Thư chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới của Cha Quản xứ Phaolo

Check Also

Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *