Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Liên Tu sĩ An Bằng và Hội ơn Thiên triệu Đức Mẹ La Vang : Thư Mừng Khấn Dòng

Liên Tu sĩ An Bằng và Hội ơn Thiên triệu Đức Mẹ La Vang : Thư Mừng Khấn Dòng

 

 

Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ

Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, Quý Chị sở An Bằng, Quý Tu sĩ Nam nữ giáo xứ An Bằng,

Kính thưa Quý Chức HĐGX, Quý Chức, các Ban ngành, các Hội đoàn, Quý Ông bà anh chị em trong và ngoài nước,

Trong niềm vui hồng ân thánh hiến, Nữ tu Imelda Theresa Phạm Thị Nhung (ái nữ của anh chị Tuấn Lý) sẽ tuyên khấn lần đầu vào ngày 02.07.2021 tại Dòng Nữ Đa Minh, Houston, Texas.

Gia đình Liên Tu sĩ An Bằng và Hội Ơn Thiên Triệu Đức Mẹ La Vang hân hoan Chúc Mừng  Nữ tu Imelda Theresa và gia đình dịp hồng phúc này! Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ La Vang, ban những ơn cần thiết cho Nữ tu Imelda Theresa trong hành trình sống đời thánh hiến.

Ngày 21 tháng 6 năm 2021

Lm. Anton T. Văn Đình Quang, USA & Lm. Phaolo Trương Minh Tiên, Việtnam

Check Also

Florida : Cáo Phó và Chương Trình Lễ Tang anh Benedicto Đặng Ngọc Tựu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *