Home / Tư Liệu / Hạnh Các Thánh / Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, và Raphael

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, và Raphael

 

Phụng vụ hôm nay cử hành lễ tôn kính ba vị tổng thần, những vị vẫn được tôn kính trong suốt lịch sử Giáo Hội. Thánh Micae (trong tiếng Hy Bá nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa?) là vị tổng thần bảo vệ các bạn thân của Thiên Chúa chống lại Satan và các thần dữ. Thánh Gabriel (nghĩa là Sức Mạnh của Thiên Chúa) được Thiên Chúa tuyển chọn để loan báo mầu nhiệm Nhập Thể cho Đức Maria. Thánh Raphael (nghĩa là Thuốc của Thiên Chúa) là vị tổng thần chăm lo cho Tobias trong cuộc hành trình của ông.

Sứ mạng các tổng thần.

Trong Phúc Âm thánh lễ hôm nay, chúng ta đọc lời Chúa Giêsu: Amen, Amen, Ta bảo các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người. Các thiên thần hằng liên lỉ ca ngợi Thiên Chúa trên trời. Theo chương trình Chúa quan phòng, các thiên thần góp phần cai quản vũ trụ của Đấng Toàn Năng như những vị ‘anh hùng dũng mạnh làm theo lời Thiên Chúa, sẵn vâng theo tiếng Người phán ra’ (Tv 102). Đấng Tạo Hoá đặc biệt ủy thác cho các thiên thần bản mệnh chăm sóc và giữ gìn mỗi người chúng ta. Các thiên thần bản mệnh đặc biệt giúp đỡ những vị giữ vai trò quan trọng đối với phần rỗi của chúng ta, chẳng hạn như các linh mục. Các thiên thần dâng lời thỉnh xin và cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa để mưu ích cho chúng ta. Sứ mạng các sứ thần Thiên Chúa cũng vươn rộng đến toàn thể các quốc gia. Nhân loại kêu cầu đến các thiên thần và tổng thần hằng ngày hằng giờ, trong các thánh lễ, để chúc tụng vinh quang Thiên Chúa khắp trần gian.

Ngày lễ hôm nay là dịp đặc biệt để phụng vụ Giáo Hội tôn vinh cách riêng ba vị tổng thần. Thứ nhất là đức Micae (Dn 10:13-20; Kh 12:7, Gđt 9). Danh xưng này bắt nguồn từ chữ ‘Mica-El’ nghĩa là Ai bằng Thiên Chúa? Tổng thần thứ hai là đức Gabriel, một vị có liên hệ gần gũi với mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa (Lc 1:19, 26). Danh xưng của ngài có nghĩa là Sức mạnh của Thiên Chúa hoặc Sức mạnh của tôi là Thiên Chúa. Tổng thần thứ ba là đức Raphael, danh xưng này có nghĩa là Thiên Chúa chữa lành. Khi suy về sứ mạng của đức Raphael đối với Tobias, chúng ta hiểu hơn về câu Thánh Kinh trong thư Do Thái nói về các thiên thần mà chúng ta tôn kính hôm nay: Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa, được sai đi phục vụ để mưu ích cho những kẻ sẽ được thừa hưởng ơn cứu độ sao?

Các thiên thần gần gũi với chúng ta, nên trong phụng vụ hôm nay, chúng ta cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã hướng dẫn công việc của các thiên thần và người ta một cách kỳ diệu. Xin cho những vị hằng phụng sự Chúa trên trời cũng gìn giữ đời sống chúng con được an toàn khỏi mọi nguy hại ở đời này. Chúng ta nhận được vô vàn phù trợ từ các tổng thần và các thiên thần bản mệnh, những vị mà một vài hôm nữa chúng ta sẽ mừng lễ tôn vinh các ngài. Sự hiện hữu của các thiên thần là một chứng cứ về sự quan tâm hiền phụ của Thiên Chúa dành cho chúng ta là con cái của Người.

Chúng ta có năng cầu xin các thiên thần phù trợ trong công việc thường nhật không? Chúng ta có cảm thấy an toàn nhờ sự bảo bọc thường xuyên của các ngài, nhất là giữa cơn thử thách, hoặc khi chúng ta sắp sửa đánh mất sự thanh thản an lành của con cái Thiên Chúa hay không?

Tổng thần Micae giúp chống lại quỉ dữ.

Trong bài đọc Một trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy: Bấy giờ có giao chiến trên trời: thiên thần Micae và các thiên thần của ngài giao chiến với con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỉ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Các giáo phụ giải thích những lời ấy trong sách Khải Huyền như bằng chứng về cuộc giao chiến giữa tổng thần Micae và quỉ dữ khi Thiên Chúa thử thách các thiên thần. Các ngài cũng hiểu đó là cuộc chiến Satan dấy lên chống lại Giáo Hội trải qua các thế kỷ. Cuộc chiến lâu dài ấy sẽ kết thúc khi thời gian chấm dứt. Dựa theo truyền thống Do Thái, một số giáo phụ chứng minh rằng quỉ dữ vốn là một thiên thần nhưng đã khởi ngụy cùng Thiên Chúa vì không thần phục phẩm giá Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Ngôi Lời nhập Thể. Quỉ dữ và bè lũ theo nó bị đuổi khỏi thiên đàng, và kể từ đó, chúng không ngừng cám dỗ con người phạm tội để cũng bị mất phúc vinh quang như chúng.

Thánh Micae xuất hiện trong Cựu Ước. Ngài đã bảo trợ cho dân riêng của Chúa. Đức Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta: Cuộc chiến giữa quỉ dữ và tổng thần Micae hiện vẫn tiếp diễn, bởi vì quỉ dữ đang tìm cách lợi dụng mọi hoàn cảnh, nó vẫn sống và đang hoạt động trên thế giới. Có những thời kỳ, sự hiện hữu của sự dữ nơi nhân loại thật hiển hiện. Khi ấy, thật rõ ràng có những quyền thần tối tăm ngự trị và hoạt động qua những con người.

Dường như nhân loại hôm nay không muốn nhìn thấy vấn đề này. Họ làm mọi cách để tâm trí đừng nhớ đến sự hiện hữu của ‘những quyền lực thế gian tăm tối,’ và ‘những mưu mô của quỉ dữ’ mà thư gửi giáo đoàn Êphêsô đã nói đến. Tuy nhiên, trong lịch sử đã có những thời kỳ, hầu như người ta đã cảm nhận được chân lý mặc khải này và niềm tin Kitô Giáo đã được hoàn toàn sáng tỏ.

Vì hoạt động của quỉ dữ trong xã hội đôi khi rất rõ rệt, nên Giáo Hội đã khẩn cầu tổng thần Micae như vị bảo trợ giữa nghịch cảnh hầu chống lại các mưu mô đen tối. Xin Thiên Chúa sai thánh Micae, tổng lãnh các cơ binh trên trời đến cứu giúp dân Người. Để ngài bảo vệ họ chống lại Satan và các thần ngụy trong ngày giao chiến. Những mưu mô của chúng quỉ là có thật và nguy hại, chúng ra sức phá hủy sự sống Chúa Kitô trong các linh hồn. Hoạt động của ma quỉ rất kinh khủng, nếu như chúng ta không trông cậy vào ơn Chúa, sự phù trợ của các thiên thần lành, và sự giúp đỡ của Đức Mẹ Đồng Trinh.

Hôm nay, chúng ta được nhắc nhớ: Ngay từ khởi thủy trời đất, đức tổng thần ‘Ai bằng Thiên Chúa’ và các thiên thần lành với năng lực linh thiêng đã tôn thờ Đấng Toàn Năng (Kh 12:7). Trong khi Sách Khải Huyền cho chúng ta biết về sự trung thành của tổng thần Micae và uy linh Đấng Tạo Hoá ban cho tình yêu trọn hảo của ngài, thì cũng cho chúng ta biết về sự căm ghét hung hãn của cuộc khởi ngụy chống lại Chúa Kitô. Ảnh hưởng của Satan giữa thế giới ngày nay đang tràn lan bằng nhiều cách thế. Công cuộc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân trở nên sa sút khắp nơi, đó là một lời nhắc nhớ cho các tín hữu hãy yêu mến và phụng sự Thiên Chúa hơn nữa, bằng tất cả hữu thể, mà không mong đền đáp. Serviam! Lạy Chúa, con sẽ phụng sự Chúa. Tận đáy lòng, chúng ta hãy thưa lên với Chúa nhiều lần như thế trong ngày sống. Ước chi chúng ta hãy lợi dụng ngày lễ hôm nay để cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con không có một ước vọng nào khác ngoài việc phụng sự Chúa.

Kết quả hình ảnh cho Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, và RaphaelCầu xin tổng thần Micae che chở Giáo Hội.

Chúa Kitô là Đấng chiến thắng tội lỗi, sự chết, và ma quỉ. Với Người và trong Người, chúng ta luôn luôn chiến thắng, vì Người sẽ bang trợ chúng ta qua các thiên thần và các thánh. Chúa Giêsu nói về những biến cố sau cùng trong cuộc đời dương thế của Người: Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài. Phần Ta, một khi được treo lên cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta. Khi các môn đệ tường trình sự thể quỉ dữ cũng phải suy phục khi các ngài nhân danh Chúa, Chúa Giêsu đã nói: Ta đã thấy Satan như chớp từ trời sa xuống.

Tuy nhiên, đến ngày chung thẩm, cuộc vinh thắng của Chúa Kitô trên quỉ dữ mới hiển dương. Vì thế, sau khi kêu gọi các tín hữu hãy tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, thánh Phêrô đã căn nhặn, Hãy trao phó mọi lo lắng của anh em cho Người, bởi vì Người sẽ chăm sóc cho anh em. Thánh nhân cũng nhắn nhủ: Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỉ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rao quanh tìm mồi cắn xé. Thánh Cyprian đã chú thích thật phù hợp: Ma quỉ rảo quanh chúng ta giống như quân thù bao vây một thành lũy để tìm những yếu điểm trên các tường thành hầu mở cuộc tấn công. Khi khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi, có lẽ thánh Phêrô đã nhớ lại lời Thầy Chí Thánh: Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng các con như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện để cho con khỏi mất lòng tin.

Có lẽ chiến thắng lớn nhất mà Satan và bè lũ đã đạt được trong thời đại chúng ta là làm cho nhiều người quên lãng hoặc nghi ngờ về sự hiện hữu của chúng. Nhiều người cho rằng niềm tin vào sự hiện hữu các thiên thần chỉ có trong các thời đại kém văn minh. Chúng ta đừng quên rằng hoạt động hắc ám và ảnh hưởng của ma quỉ trong cuộc sống thế giới này là có thật và rất mãnh liệt. Ước chi chúng ta hãy tìm đến sự bảo trợ của tổng lãnh thiên thần Micae để có thể chiến thắng mọi điều ác dữ.

Trong bài diễn từ vừa được đề cập đến, đức Gioan Phaolô II cũng nhắc lại một bản kinh cổ thời của các giáo hữu khi khẩn cầu sự phù trợ của đức tổng thần Micae: Lạy đức thánh Micae, tổng lãnh thiên thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, hãy phù hộ chúng con đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ; chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin Nguyên Soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang dong ruổi khắp thế làm hại các linh hồn, bắt nó xuống giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

Check Also

Lễ Thánh Gioakim va Anna 26.7

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *