Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Hải ngoại : Thư báo của Cha Tuyên Uý An-tôn

Hải ngoại : Thư báo của Cha Tuyên Uý An-tôn

GIA ĐÌNH LIÊN TU SĨ AN BẰNG

HỘI ƠN THIÊN TRIỆU ĐỨC MẸ LAVANG

 

 

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN CHÚA!

 

 

 THƯ THÔNG BÁO

                                                                                   

 

Kính gởi: Qúy Cha,

Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại,

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang An Bằng, Floida,

Qúy Chức Hưu Cựu, Các Hội Đoàn, Qúy Ông Bà và Anh Chị Em Hải Ngoại.

  

   Kính thông báo đến cho Qúy Chức, Qúy Ông bà và toàn thể con cái giáo xứ An Bằng Hải Ngoại biết về ngày lãnh chức phó tế của Thầy GK. Nguyễn Binh và Thầy Đaminh Trương Minh Quả tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam vào ngày 30 tháng 12 năm 2017.

    Xin Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy Chức, Qúy Ông bà và Anh chị em hiệp thông dâng lên Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn, vì Ngài thương ban cho Giáo xứ chúng ta có thêm hai người con sẽ lãnh chức phó tế.

   Gia đình Liên Tu Sĩ và Hội Ơn Thiên Triệu Giáo xứ An Bằng  kêu mời qúy chức, qúy ông bà và anh chị em phổ biến tin tức này cho tất cả mọi thành phần con cái giáo xứ An Bằng ở hải ngoại biết cũng như cầu nguyện cho hai Thầy với tâm tình thương mến.  

  

   Nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ Sao Biển, xin Thiên Chúa chúc lành và ban nhiều sức khỏe cho Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức, Qúy Ông Bà và Anh Chị Em.

      

   Trân trọng kính chào,

 

 

                                                                            Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 12 năm 2017

                                                                          TM. GĐLTS & HƠTTĐMLV An Bằng  

                                                                      LM. Antôn T. Văn Đình Quang, Hoa Kỳ 

                                                            LM. Phaolo Trương Minh Tiên, Việt Nam      

Check Also

CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *