Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Check Also

CGABHN: Thư Phân ưu đến Tang gia Cụ Ông Phaolo Văn Dực

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại                                                 THƯ PHÂN ƯU   Trọng kính …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *