Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Check Also

CGABHN : Phân ưu đến Tang quyến Cụ Ông Gioakim Phạm Dĩnh, Michigan

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại THƯ PHÂN ƯU Trọng kính Cha Giuse …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *