Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Check Also

Thư phân ưu của CĐCGAB/HN gửi đến Tang quyến Cụ Ông Anton Nguyễn Thang

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *