Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Hải ngoại : Thư Phân ưu gửi đến tang quyến Ông Giuse Văn Công Danh

Hải ngoại : Thư Phân ưu gửi đến tang quyến Ông Giuse Văn Công Danh

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO

   AN BẰNG HẢI NGOẠI

                                  

                   THƯ PHÂN ƯU 

 

Trọng kính Cha Phaolô Phạm Tá, Quản xứ An Bằng,

Kính thưa Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

Kính thưa Hội Đồng Giáo Xứ An Bằng, Qúy Chức Hưu Cựu,

Các Ban Ngành, Qúy Ông Bà và Anh Chi Em,

Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại,

Thưa chị Văn Thị Liên và gia đình tang quyến,

Được tin anh Giuse Văn Công Danh vừa từ trần về an nghỉ với Chúa tại thành phố Denver, Colorado vào ngày 06 tháng 11 năm 2017, hưởng dương 56 tuổi, Cộng đồng Công giáo An Bằng Hải ngoại chúng tôi vô cùng thương tiếc và thành kính phân ưu đến tang quyến.

Khi còn sống anh Giuse đã chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và là một Kitô hữu thuộc giáo khu thánh Phêrô. Anh Giuse đã hy sinh đóng góp cho các công việc chung của Giáo khu Phêrô cũng như giáo xứ tại quê nhà. Sự ra đi của anh là một sự mất mát lớn lao và để lại sự thương tiếc, đau buồn cho gia đình, cho họ hàng, cho giáo khu và cho giáo xứ.

Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa là Cha nhân lành thương đưa linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời hằng sống; và ban ơn an ủi, nâng đỡ chị Liên và các thành viên trong gia đình.

    

 

Kính phân ưu,

Hoa Kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2017                                                                                                                                                                                                                                     

TM.CÔNG ĐỒNG CÔNG GIÁO AN BẰNG HẢI NGOẠI 

                  LM. Antôn T. Văn Đình Quang, Tuyên úy

                             Phaolô Phạm Tấn Sĩ, Chủ tịch

Check Also

CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *