Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / GXAB – Thư mừng Giáng sinh và Năm mới của Cha Phaolo, Chánh xứ

GXAB – Thư mừng Giáng sinh và Năm mới của Cha Phaolo, Chánh xứ

 

Check Also

Florida : Ban Chấp hành thông tin về Tân BCH nhiệm kỳ 2020-2024 và Chúc Mừng Giáng sinh

         Cộng Đoàn Công giáo An Bằng ,Florida               …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *