Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / GXAB – Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ ơn của hai Tân Linh mục Gioakim và Đaminh

GXAB – Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Tạ ơn của hai Tân Linh mục Gioakim và Đaminh

GXAB – Hai người con của Giáo xứ sẽ dâng lễ tạ ơn tại Giáo xứ An Bằng thân thương vào Chúa nhật, 27 tháng 5 năm 2018 lúc 8 giờ 30. Gia đình của hai Tân Linh mục kính mời Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Chủng sinh và tất cả quý vị là những người con của đất Mẹ An Bằng, đến tham dự Thánh Lễ Tạ ơn và cùng chia sẻ niềm vui với hai Tân Linh mục và thân quyến.

Check Also

Thư phân ưu của CĐCGAB/HN gửi đến Tang quyến Cụ Ông Anton Nguyễn Thang

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *