Home / Giáo Xứ / GXAB – Khuôn viên Giáo xứ đón nhận thêm sự hiện diện của Tượng Thánh nữ Matta

GXAB – Khuôn viên Giáo xứ đón nhận thêm sự hiện diện của Tượng Thánh nữ Matta

Sau bao tháng ngày ấp ủ và ước nguyện của Nhóm Chị em mang Thánh hiệu Mátta từ trong nước đến hải ngoại, Tượng Đài Thánh Nữ MÁTTA đã được xây dựng và hoàn thành tốt đẹp.

Hoà cùng với các Tượng Đài: Thánh Gioakim – Anna., Thánh Phanxicô Khó Khăn, Thánh Bênêđíctô, Thánh Phanxicô Xavie, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Antôn Pađôva, Thánh Giuse, Núi Mẹ Maria Lộ Đức,  Thánh Phaolô, Thánh Phêrô, Tượng Thánh Matta mới hoàn thiện tạo thành một quần thể tượng các thánh tuyệt đẹp và linh thiêng thánh thiện.

Tượng Đài Các Thánh Bổn Mạng là nơi các Nhóm Bổn Mạng tôn kính, dâng lời cầu nguyện và là gương nhân đức tuyệt vời để tất cả mọi người noi theo.

Xin tạ ơn Chúa vì mọi điều Ngài ban cho giáo xứ An Bằng chúng con.

Jos. Bảo Hoài Nam

Check Also

Thư chúc mừng hai thầy Tân Phó tế của Hội Ơn Thiên triệu và Gia đình Liên Tu sĩ La Vang

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *