Home / Tin Tức / Tin Tức / GXAB – Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ ông Benedicto Văn Dụ

GXAB – Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ ông Benedicto Văn Dụ

Check Also

GXAB – Thánh Lễ Tạ ơn của hai anh em : Tân Linh mục Giuse Trần Văn Long và Nữ tu Agnes Trần Thị Lập

GXAB – Sáng ngày 9 tháng 2 năm 2022, lúc 9 giờ sáng, tại Nhà …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *