Home / Giáo Xứ / GXAB- Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Bà Maria Văn Thị Nguyện

GXAB- Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Bà Maria Văn Thị Nguyện

Check Also

GXAB – Khuôn viên Giáo xứ đón nhận thêm sự hiện diện của Tượng Thánh nữ Matta

Sau bao tháng ngày ấp ủ và ước nguyện của Nhóm Chị em mang Thánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *