Home / Tin Tức / Giáo Hội VN / GXAB – Cáo Phó Bà Matta Văn Thị Cả

GXAB – Cáo Phó Bà Matta Văn Thị Cả

 

Check Also

GXAB – Hình ảnh Canh Thức Giáng Sinh 2017 tại Nhà Thờ Giáo xứ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *