Home / Tin Tức / Tin Tức / Florida: Trực tiếp Thánh Lễ Tạ ơn và Cầu cho Tổ tiên, đồng hương An Bằng đã qua đời

Florida: Trực tiếp Thánh Lễ Tạ ơn và Cầu cho Tổ tiên, đồng hương An Bằng đã qua đời

Check Also

Florida : Giới trẻ Công giáo An Bằng kêu gọi cộng tác Cứu trợ Miền Trung VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *