Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Florida : Cáo Phó và Chương Trình Lễ Tang anh Benedicto Đặng Ngọc Tựu

Florida : Cáo Phó và Chương Trình Lễ Tang anh Benedicto Đặng Ngọc Tựu

Check Also

Florida : Thư Phân ưu gửi đến Tang gia anh Benedicto Đặng Ngọc Tựu

    Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *