Home / Giáo Xứ / Chúc Mừng Phục Sinh!

Chúc Mừng Phục Sinh!

Đức Kitô Phục Sinh là niềm vui và là niềm tin cho mỗi người chúng ta.  Sự Phục Sinh của Chúa Kitô ban cho chúng ta ánh sáng chân lý để biến đổi cuộc đời chúng ta nên Một với Ngài.  Vì thật ra “Không phải tôi sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi” (GI 2. 20).

Trong tinh thần hiệp thông và trong niềm vui Phục Sinh.  Giới Trẻ chúng con xin chúc cha Quản Xứ, cha Tuyên Uý, cha Linh Hướng, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Ban Ngành và quý Hội Đoàn cùng toàn thể Giáo Dân An Bằng trong nước cũng như hải ngoại lời chúc mừng Phục Sinh trong niềm vui, niềm tin và niềm hy vọng.

Florida April 15th, 2017

Ban đại diện!

Trưởng: Văn Đình Tấn

Phó:  Trương Tấn Quyền

         Văn Công Linh

         Nguyễn Cẩn

Thư Ký: Nguyễn Thành Nhân

             Đặng Thị Lành

Thủ Quỹ: Văn Thị Diệu Nga

Cố vấn: Lê Dũng

Linh hướng: Cha FX. Lê Văn Cường

Check Also

GXAB – Khuôn viên Giáo xứ đón nhận thêm sự hiện diện của Tượng Thánh nữ Matta

Sau bao tháng ngày ấp ủ và ước nguyện của Nhóm Chị em mang Thánh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *