Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / CGABHN: Thư Phân ưu đến Tang gia Cụ Ông Phaolo Văn Dực

CGABHN: Thư Phân ưu đến Tang gia Cụ Ông Phaolo Văn Dực

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại

                                                THƯ PHÂN ƯU

 

Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng,

Kính thưa Quý Cha, Quý Chị sở, Quý Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ,

Quý Chức hưu cựu, Quý chức, Các Ban ngành, Quý Ông bà và Anh chị em.                  

Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại và Gia đình Tang quyến.

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại được tin Cụ Ông Phaolô Văn Dực vừa từ trần về an nghỉ trong Chúa vào ngày 20 tháng 05 năm 2020 tại thành phố Highlands Ranch, Colorada, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 95 tuổi.

Khi còn sống, Cụ ông Phaolô đã chu toàn bổn phận làm cha, làm ông, ông cố trong gia đình và là người con giáo xứ An Bằng ở hải ngoại. Cụ Ông đã hy sinh đóng góp tài năng, công sức cho các công việc chung của Giáo xứ tại quê nhà.

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại xin thành kính phân ưu đến Cô Bác Nội Ngoại và Gia đình Tang quyến. Kính xin Quý Cha, Qúy Chị, qúy ông bà và toàn thể anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Ông Phaolô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

     Thành kính phân ưu,

                                                          Hoa Kỳ, ngày 21 tháng 05 năm 2020

                                                          TM. CĐCG An Bằng Hải Ngoại

                                                           LM. Antôn T. Văn Đình Quang

Check Also

Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *