Home / Thông Tin / Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại / CGABHN : Phân ưu đến Tang quyến Cụ Ông Gioakim Phạm Dĩnh, Michigan

CGABHN : Phân ưu đến Tang quyến Cụ Ông Gioakim Phạm Dĩnh, Michigan

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại

THƯ PHÂN ƯU

Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng,

Kính thưa Qúy Cha, Qúy Chị sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Mục Vụ,

Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Chức, Các Ban Ngành, Qúy Ông bà và Anh Chị Em.                  

Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại và Gia đình Tang quyến.

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại vừa được tin Cụ Ông Gioakim Phạm Dĩnh vừa từ trần về an nghỉ trong Chúa vào ngày 18 tháng 07 năm 2020 tại Tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.

Khi còn sống, Cụ ông Gioakim đã chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông trong gia đình và là người con giáo xứ An Bằng ở hải ngoại. Cụ Ông đã hy sinh đóng góp công sức cho các công việc chung của Giáo xứ tại quê nhà.

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại xin thành kính phân ưu đến Cô Bác Nội Ngoại và Gia đình Tang quyến. Kính xin Quý Cha, Qúy Chị, Qúy Ông Bà và toàn thể Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ Ông Gioakim sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

     Thành kính phân ưu,

                                                          Hoa Kỳ ngày 22 tháng 07 năm 2020

TM. CĐCG An Bằng Hải Ngoại

                                                           LM. Antôn T. Văn Đình Quang

Check Also

Hải ngoại : Cha Antôn Văn Đình Quang chúc Tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *