IMG_4373

Check Also

Thư Chúc mừng Tân Linh mục của Liên Tu sĩ An Bằng

             THƯ CHÚC MỪNG           Tân Linh Mục Giuse Trần Văn Long       …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *