Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

Check Also

Hoa Kỳ : Lm. Anton T. Văn Đình Quang chúc mừng Giáng sinh và Năm mới

THƯ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ TÂN NIÊN DƯƠNG LỊCH Trọng kính Cha Giuse Phạm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *