Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Tư Liệu

Ngày 1.11 : Lễ các Thánh Nam Nữ

Xem thêm ...

Lễ Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 1.10

Sống ở trần gian chỉ có 24 tuổi đời, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh xem ra đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời:” con đường thơ ấu thiêng liêng”. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là ai ?

Xem thêm ...


Xem thêm ...

Lễ Thánh Mattheu tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, ngay 21.09

Thánh Matthêu sinh quán tại Capharnaum. Khi được Chúa gọi vào nhóm Mười Hai, ngài đang là một người thu thuế. Truyền thống tin rằng ngài đã viết Phúc Âm thứ nhất, nguyên bản tiếng Aramaic, nhưng sau đó đã được dịch sang tiếng Hy lạp. Thánh nhân đã chịu tử đạo tại Ba Tư.

Xem thêm ...