Home / Tư Liệu / Nghi Thức – Bí Tích

Nghi Thức – Bí Tích

Tục lệ Đón Giáng Sinh ‘Simbang Gabi’ cuả người Philippines.

Hầu như ở khắp mọi nơi, người Philippines sẽ đi dự lễ vào lúc bình minh ngày hôm nay, để khai mạc một tập tục tốt đẹp '9 ngày lễ hội' gọi là Simbang Gabi, dịch ra là Lễ Bình Minh.

Đây là một truyền thống đã ăn sâu vào nền văn hóa địa p

Xem thêm ...

Huấn Thị Bộ Giáo Lý đức tin về an táng và giữ tro hỏa táng

VATICAN. Bộ Giáo Lý đức tin tái khẳng định lập trường của Giáo Hội cổ võ an táng người chết thay vì hỏa táng. Và trong trường hợp hỏa táng, phải giữ tro cốt người chết tại nghĩa trang hoặc tại nhà thờ và không được rải tro trong thiên nhiên.

Xem thêm ...