Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Thế Giới – Xã Hội

Nhận định của Cha Federico Lombardi về hai cuốn sách nói về việc quản lý tài chính của Tòa Thánh

Vatican đã đánh giá thấp tầm quan trọng của những tuyên bố mới của hai ký giả người Ý về sự quản lý tài chính yếu kém của Tòa Thánh, và chỉ ra rằng hầu hết các thông tin chứa trong hai cuốn sách mới về đề tài này là lỗi thời, vì nó chỉ liên quan đến một thời gian trước khi cuộc cải cách kinh tế của Tòa Thánh được đặt ra.

Xem thêm ...

150 ngàn euro từ khách tham quan Expo 2015 giúp ĐTC làm từ thiện

ROMA. Kết quả thu được từ Nhà triển lãm của Toà Thành tại Hội chợ triển lãm Expo Milanô 2015 rất là “khả quan. Du khách cùng với những dâng tặng nhỏ bé và đơn sơ của mình đã đóng góp 150 ngàn euro để qua đó Đức Thánh Cha có thể hỗ trợ các cộng đồng những người di dân và tị nạn tại Gióc-đa-ni. Vì lý do này chúng tôi cho rằng Nhà triển lãm của Toà Thánh cũng đã có một chức năng mang tính mục vụ”. Đây là phát biểu của Chủ tịch Hội Đồng Toà Thánh về văn hoá, cũng là vị giám sát Nhà Triển lãm của Toà Thánh tại Expo lần này, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, trên làn sóng của Đài Phát Thanh inBlu, thuộc hệ thống mạng lưới Phát Thanh Công Giáo của Ý quốc.

Xem thêm ...