Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Tin Tức

Tòa Thánh trao Sắc Lệnh thành lập Học Viện Công Giáo Việt Nam

Ngày 21/10/2015 tại Vatican Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa thánh Vatican đã trao Sắc lệnh thành lập Học Viện Công giáo Việt Nam cho Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Tổng Giám mục Paul Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận …

Xem thêm ...

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ KHAI SINH VÀ PHÁT TRIỂN

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

KHAI SINH VÀ PHÁT TRIỂN

I. LỊCH SỬ KHAI SINH GIÁO PHẬN HUẾ

1. Huế thuộc Giáo phận Đàng Trong (1659-1844):

Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đến những năm 1655-1659 lâm vào thế giằng co giữa hai bên đã kéo dài hơn 30 năm (1627-1659). Trong tình hình đó của Đại Việt và trong tình hình mới của Vatican: Đức Innocent X tạ thế ngày 7-1-1655, Đức Hồng Y Fabio Chigi được bầu lên ngôi giáo hoàng. Tân Giáo Hoàng Alexandre VII (1655-1667) cho công bố đoản sắc Apostolatus Officium, ký ngày 29-7-1658 bổ nhiệm linh mục François Pallu làm Giám mục hiệu tòa Heliopolis và linh mục Pierre Lambert de la Motte làm Giám mục hiệu tòa Berythe, đều là Giám mục “trong phần đất dân ngoại” ở Việt Nam - Đại Việt.

Xem thêm ...