Home / Tin Tức / Giáo Hội VN (page 10)

Giáo Hội VN

Tám ngàn tu sĩ Việt Nam tham dự ngày hội ngộ năm Đời sống Thánh Hiến

Tối ngày 07/11/2015 khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Saigon đã đón tiếp khoảng tám ngàn tu sĩ nam nữ đến tham gia ngày họp mặt tu sĩ toàn quốc trong năm Đời Sống Thánh Hiến.

Xem hình ảnh

Được biết buổi hội ngộ này là do sáng kiến của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ/ HĐGMVN. Sáng kiến này đã được Liên hiệp các bề trên Thượng cấp Việt Nam ủng hộ và được liên tu sĩ TGP. Sài Gòn cộng tác.

Xem thêm ...

Danh sách giám mục Việt nam

Danh sách giám mục

(*) Ghi chú: Danh sách được xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong, các tước vị hồng y cũng được ghi chú trong danh sách này.

1 † Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 11/06/1933 "Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn" Phát Diệm

2 † Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 29/06/1935 "Kiên nhẫn giảng dạy" Bùi Chu

3 † Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 04/05/1938 "Chiến sĩ Chúa Kitô" Vĩnh Long + Huế + Vatican

4 † Gioan Maria Phan Ðình Phùng 03/12/1940 "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa" Phát Diệm

Xem thêm ...