Chủ Nhật , 26 Tháng Năm 2019

Giáo Hội VN

Danh sách giám mục Việt nam

Danh sách giám mục

(*) Ghi chú: Danh sách được xếp theo thứ tự thời gian được tấn phong, các tước vị hồng y cũng được ghi chú trong danh sách này.

1 † Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng 11/06/1933 "Hãy châm rễ sâu trong dân ta chọn" Phát Diệm

2 † Giuse Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn 29/06/1935 "Kiên nhẫn giảng dạy" Bùi Chu

3 † Phêrô Martinô Ngô Đình Thục 04/05/1938 "Chiến sĩ Chúa Kitô" Vĩnh Long + Huế + Vatican

4 † Gioan Maria Phan Ðình Phùng 03/12/1940 "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa" Phát Diệm

Xem thêm ...

Tòa Thánh trao Sắc Lệnh thành lập Học Viện Công Giáo Việt Nam

Ngày 21/10/2015 tại Vatican Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa thánh Vatican đã trao Sắc lệnh thành lập Học Viện Công giáo Việt Nam cho Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Tổng Giám mục Paul Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận …

Xem thêm ...