Home / Tin Tức / Giáo Hội Hoàn Vũ (page 5)

Giáo Hội Hoàn Vũ

Tấm gương ngày 8/3 : Bà mẹ góa hướng dẫn ơn gọi cho 3 con trai

Mumbai – Trong ngày quốc tế phụ nữ 08/03, Đức cha John Rodrigues, Giám mục và giám đốc đền thờ Đức Maria trên núi ở Bandra, đã nhắc về người mẹ của mình với lòng biết ơn. Đức cha nói: “Nhờ gương của mẹ, người luôn nhắc chúng tôi về sự hiện diện của Thiên Chúa, tạo bầu khí cầu nguyện trong gia đình chúng tôi và có các mối liên hệ với các linh mục khác, chúng tôi đã cảm thấy ơn gọi trở thành tu sĩ của mình.”

Xem thêm ...