Home / Tin Tức / Giáo Hội Hoàn Vũ (page 3)

Giáo Hội Hoàn Vũ

Năm (5) mặc khải bất ngờ của Bí Mật Thứ Ba Fatima


Ngày 13 Tháng Năm 2017, sẽ là ngày kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha). Thế kỷ vừa qua, nhiều nhân vật trên khắp thế giới, đã đưa ra bao nhiêu là ý kiến, giả thuyết nhằm giải mã những sứ điệp ẩn tàng của ba “bí mật” Fatima. Dầu vậy, chính chị Lucia đã cho biết “việc giải thích này không phải là việc của thị nhân, nhưng là việc của Giáo hội, của Huấn quyền Hội thánh”. Giải thích vô số dấu chỉ, biểu tượng liên quan đến sự kiện Đức Mẹ Fatima, đấy là việc thuộc Huấn quyền Giáo hội, nhằm giúp cho các tín hữu có được một chỉ dẫn rõ ràng để nhận ra ý Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta.

Xem thêm ...