Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Thông Tin

Hải ngoại : Thư Phân ưu đến Tang quyến Mệ Anna Lê Thị Uyên

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO     AN BẰNG HẢI NGOẠI                                    THƯ PHÂN ƯU        Trọng kính Cha Phaolô Phạm Tá, Quản xứ An Bằng,  Kính thưa qúy Cha, Qúy Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ, qúy Chức, Qúy Ông bà và anh chị em giáo dân An Bằng. Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại …

Xem thêm ...