Home / Thông Tin / Liên Tu Sĩ La Vang (page 5)

Liên Tu Sĩ La Vang

Thư chúc mừng Giáng sinh của Cha Tuyên úy gửi Cha Quản xứ và cộng đoàn Giáo xứ

Trọng kính Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải,

         Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

  

         Kính thưa Ông Chủ Tịch và Qúy Chức trong Ban Thường Vụ, Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Ông Bà và toàn thể Anh Chị Em Giáo xứ An Bằng.

 

Xem thêm ...

Thư chúc mừng Giáng sinh của Cha Tuyên úy gửi Cha Quản xứ và cộng đoàn Giáo xứ

Trọng kính Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải,

         Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

  

         Kính thưa Ông Chủ Tịch và Qúy Chức trong Ban Thường Vụ, Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Ông Bà và toàn thể Anh Chị Em Giáo xứ An Bằng.

 

Xem thêm ...

Niềm Vui Trong Đêm Hồng Ân

Ngày 26 tháng 11, 2015 vừa qua, tôi rất vui mừng vì được gặp gỡ từ người lớn tuổi cho đến các em trẻ gốc giáo dân An Bằng tại vùng nắng ấm của Mùa Thu. Trong bầu khí vui tươi với khuôn mặt trìu mến và đầy tình thân thương của từng người con yêu dấu An Bằng ở Hải ngoại.

Xem thêm ...

Thư của Cha Tuyên Úy CĐ. Công giáo An Bằng Hải ngoại

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gởi:

             Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải

            Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

            Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ An Bằng,

            Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải ngoại,

            Qúy Ông Bà và toàn thể Anh Chị Em.

Xem thêm ...