Home / Thông Tin / Liên Tu Sĩ La Vang

Liên Tu Sĩ La Vang

Thư chúc mừng Thầy Giuse Trần Văn Long dịp lãnh chức thánh Phó tế!

THƯ CHÚC MỪNG Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế. Kính thưa Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ Giáo xứ An Bằng, Kính thưa Ban Thường Vụ HĐGX An Bằng, Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Chức, …

Xem thêm ...