Home / Thông Tin / Liên Tu Sĩ La Vang

Liên Tu Sĩ La Vang

Cha Cựu Quản xứ Phê-rô : Chuông Giáo Đường Ngân

 

Mỗi lần chuẩn bị giờ đọc kinh hoặc thánh lễ, chuông giáo đường An Bằng vang lên ba lần: chuông đi, chuông lại và chuông ba đùi. Thường nửa giờ trước, để báo cho giáo dân dọn mình sum họp thờ phượng Thiên Chúa trong giờ kinh và trong thánh lễ hằng ngày.

Xem thêm ...