Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Lá Thư Mục Tử

Tâm thư của Cha Quản xứ An Bằng gửi Giới Trẻ Công giáo An Bằng hải ngoại

Danh Cha cả sáng - Nước Cha trị đến


Anh chị em Giới trẻ giáo xứ An Bằng hải ngoại quý mến,

Cha Anton Văn Đình Quang, Tuyên úy cộng đoàn giáo dân An Bằng hải ngoại, cho tôi biết một số Anh chị em giáo dân An Bằng hải ngoại đã hình thành một nhóm Giới trẻ An Bằng để nâng đỡ nhau trong đời sống đạo và nối kết với cộng đoàn giáo xứ quê nhà.

Cộng đoàn giáo xứ quê nhà và bản thân tôi rất xúc động, vui mừng và hết lòng tạ ơn Chúa. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Không gì đẹp bằng tình đoàn kết, nhất là liên kết trong Chúa Kito. "Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho" (Mt 18, 19).

Xem thêm ...

Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Tuyên Phong Thánh tại Rôma ngày 19/06/1988:

 Nguồn : catholic.org.tw

1. Anrê Trần An Dũng Lạc, Sinh năm 1795 tại Bắc Ninh, Linh mục, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 21/12.

2. Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Ðịnh, Thầy giảng, chết rũ tù ngày 15/07/1855 tại Mỹ Tho dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 15/07.

Xem thêm ...