Thứ Bảy , 21 Tháng Chín 2019

Giáo Xứ Quê Nhà

GXAB- Thánh Lễ Hôn phối anh Pio Nguyễn Trung Hiếu và chị Catarina Hoàng Thị Mỹ Linh

Hôm 22 tháng 9, Cha Quản xứ Phê-rô đã chủ sự Thánh Lễ Hôn Phối cho anh Pio Nguyễn Trung Hiếu và chị Catarina Hoàng Thị Mỹ Linh, với sự tham dự của thân nhân, bạn hữu và cộng đoàn tại Ngôi Thánh đường của Giáo xứ.

Chú rể Pio Nguyễn Trung Hiếu là con của ông bà Phê-rô Nguyễn Văn Bình và Maria Võ Thị Hệ, Florida, Hoa Kỳ. Còn cô dâu Catarina Hoàng Thị Mỹ Linh là con ông bà Phaolo Hoàng Nai và Madalena Nguyễn Thị Kim Loan, An Bằng.

Xem thêm ...

GXAB – Giáo xứ dựng Bia Ghi nhớ ngôi Nhà Thờ đầu tiên

Ngày 5.09.2016, Cha Quản xứ, Hội đồng Giáo xứ, cộng đoàn và thân quyến của ông Văn Hòa (+) đã hiện diện trong Nghi thức Làm Phép Tượng Thánh Benedito  (Biển Đức )và đặt bia ghi dấu ngôi Nhà Thờ đầu tiên của Giáo xứ tại đất của gia đình ông Văn Hòa, hiện đất này được xây dựng Từ Đường của gia đình.

Xem thêm ...