Home / Thông Tin / Giáo Xứ Quê Nhà

Giáo Xứ Quê Nhà

Hải ngoại : Cha Anton Teresa Văn Đình Quang chúc mừng Giáng sinh 2019 và Năm mới 2020

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại        MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2019         và TÂN NIÊN DƯƠNG LỊCH 2020               Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế, Kính thưa Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Cha tuyên úy thông báo chưa có Ban Chấp hành Cộng đồng 2019-2023

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại THƯ THÔNG BÁO       V/ v: Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại chưa có Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng. Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế. Kính thưa Qúy Cha, Qúy …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Cộng đồng Công giáo Phân ưu đến Tang quyến Cụ Ông Gioakim Trương Văn Sinh

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại Trọng kính thưa Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng, Kính thưa Qúy Cha, Qúy Chị sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Mục Vụ, Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Chức,               …

Xem thêm ...

GXAB – Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Ông Gioakim Trương Sinh, Cựu Chủ tịch HĐGXAB

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Thương Khó và Phục sinh, Gia đình chúng tôi xin kính báo Chồng, Cha, Ông, Cố của chúng tôi là: Cụ Ông Gioakim Trương  Văn Sinh Sinh năm: 1930 – Canh Ngọ Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 08h30, ngày 15/10/2019 …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Thư Thông báo của Cha Tuyên uý về việc Bầu BCH Cộng đồng nhiệm kỳ 2019-2023

THƯ THÔNG BÁO Về việc Bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại (nhiệm kỳ 2019-2023) Kính gởi: Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại, Qúy Chức Hưu Cựu, Các Hội Đoàn, Qúy Ông bà …

Xem thêm ...