Thứ Năm , 17 Tháng Mười 2019

Giáo Xứ Quê Nhà

Lăng Cô/VN- Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ anh Phê-rô Lê Tuân

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Tử nạn và Phục sinh Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Chồng, Cha chúng tôi PHÊ-RÔ LÊ TUÂN Sinh ngày 17.06.1970 Tại : Thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Đã từ trần vào lúc 23g30 ngày 02.10.2019 (Nhằm ngày 04.09 Kỷ Hợi) Hưởng dương : …

Xem thêm ...

GXAB- Tân Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2019-2023 nhậm chức

GXAB- Theo tin Ban Biên tập chúng con nhận được, sáng Chúa nhật XXVI Thường niên, 29.09.2019, Cha Quản xứ Giuse đã chủ sự Nghi thức nhậm chức của Ban Thường Vụ HĐGX An Bằng nhiệm kỳ 2019-2023. Trước đó, Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2015-2019 đã bàn giao nhiệm vụ và các sổ sách liên quan cho Ban Thường …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Thư Thông báo của Cha Tuyên uý về việc Bầu BCH Cộng đồng nhiệm kỳ 2019-2023

THƯ THÔNG BÁO Về việc Bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại (nhiệm kỳ 2019-2023) Kính gởi: Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại, Qúy Chức Hưu Cựu, Các Hội Đoàn, Qúy Ông bà và anh chị em. Chúng ta hãy dâng lên Thiên …

Xem thêm ...

GXAB – Thư Mừng Lễ Bổn mạng Phê-rô, Phaolo và thông tin về Tủ thuốc Y tế của Cha Anton Văn Đình Quang

Nhân dịp Mừng Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,  Bổn mạng Giáo xứ, con kính chúc mọi thành phần con cái Giáo xứ An Bằng từ quê nhà cho đến hải ngoại tràn đầy ơn thánh Chúa. Tiếp đến, con kính trình đến Cha Quản xứ An Bằng, quý Chị Sở, Hội đồng Giáo xứ, quý Chức hưu …

Xem thêm ...

GXAB – Thánh Lễ Giỗ 100 ngày của Cha Cố Phaolo Phạm Tá

GXAB – Chiều ngày 27.6.2019, tại Nhà Thờ Giáo xứ An Bằng thân yêu, Cha Quản xứ Giuse đã dâng Thánh Lễ Giỗ dịp 100 ngày tưởng nhớ Cha Cố Phaolo lìa cõi thế. Đồng tế trong Thánh Lễ này, có Cha Benedito Phạm Tuấn và ba cha quê hương : Anton Văn Đình Quang, FX. Lê Văn Cường, và …

Xem thêm ...