Home / Thông Tin / Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại

Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại

CGABHN: Thư Phân ưu đến Tang gia Cụ Ông Phaolo Văn Dực

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại                                                 THƯ PHÂN ƯU   Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng, Kính thưa Quý Cha, Quý Chị sở, Quý Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, Quý Chức hưu cựu, Quý chức, Các Ban …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Cha Anton Teresa Văn Đình Quang chúc mừng Giáng sinh 2019 và Năm mới 2020

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại        MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2019         và TÂN NIÊN DƯƠNG LỊCH 2020               Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế, Kính thưa Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Cha tuyên úy thông báo chưa có Ban Chấp hành Cộng đồng 2019-2023

Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại THƯ THÔNG BÁO       V/ v: Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại chưa có Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng. Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế. Kính thưa Qúy Cha, Qúy …

Xem thêm ...