Chủ Nhật , 25 Tháng Tám 2019

Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại

GXAB – Thư Mừng Lễ Bổn mạng Phê-rô, Phaolo và thông tin về Tủ thuốc Y tế của Cha Anton Văn Đình Quang

Nhân dịp Mừng Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,  Bổn mạng Giáo xứ, con kính chúc mọi thành phần con cái Giáo xứ An Bằng từ quê nhà cho đến hải ngoại tràn đầy ơn thánh Chúa. Tiếp đến, con kính trình đến Cha Quản xứ An Bằng, quý Chị Sở, Hội đồng Giáo xứ, quý Chức hưu …

Xem thêm ...

GXAB – Thánh Lễ Giỗ 100 ngày của Cha Cố Phaolo Phạm Tá

GXAB – Chiều ngày 27.6.2019, tại Nhà Thờ Giáo xứ An Bằng thân yêu, Cha Quản xứ Giuse đã dâng Thánh Lễ Giỗ dịp 100 ngày tưởng nhớ Cha Cố Phaolo lìa cõi thế. Đồng tế trong Thánh Lễ này, có Cha Benedito Phạm Tuấn và ba cha quê hương : Anton Văn Đình Quang, FX. Lê Văn Cường, và …

Xem thêm ...