Thứ Năm , 13 Tháng Mười Hai 2018

Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại

Thư báo Thành Lập Quỹ Y Tế Nữ Vương Ban Sự Bình An

  Kính gửi:     Cha Phaolô Phạm Tá, Quản xứ An Bằng, Qúy Cha, Qúy Chị sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ An Bằng, BCHCĐCG An Bằng Hải Ngoại, Qúy Chức Hưu Cựu, Các Ban Ngành, Qúy Ông bà và anh chị em. Trước hết, con xin kính gởi lời chào thân thương đến …

Xem thêm ...

Hải ngoại : BCH Cộng đồng kêu gọi cầu nguyện cho Cha Quản xứ Phaolo

                                                                               CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO AN BẰNG HẢI NGOẠI                                     Hoa Kỳ ngày 08 tháng 08 năm 2018   Kính gởi: Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,                 Ban Chấp Hàng Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải ngoại, Ban Chấp …

Xem thêm ...

Hải ngoại : Thư Phân ưu đến Tang quyến Mệ Anna Lê Thị Uyên

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO     AN BẰNG HẢI NGOẠI                                    THƯ PHÂN ƯU        Trọng kính Cha Phaolô Phạm Tá, Quản xứ An Bằng,  Kính thưa qúy Cha, Qúy Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Giáo xứ, qúy Chức, Qúy Ông bà và anh chị em giáo dân An Bằng. Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại …

Xem thêm ...