Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Công Giáo An Bằng Xa Xứ

Thư của Cha Tuyên Úy CĐ. Công giáo An Bằng Hải ngoại

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gởi:

             Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải

            Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

            Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ An Bằng,

            Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải ngoại,

            Qúy Ông Bà và toàn thể Anh Chị Em.

Xem thêm ...

Ông ngoại của Lm. Philippe Nguyễn Bá Thông và Sr. Nguyễn T. Hồng Diệp Về Nhà Cha tại Giáo xứ Sáo Cát

Gia đình Liên Tu sĩ An Bằng nhận được tin báo từ Linh mục P. Nguyễn Bá Thông :

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình con xin báo tin:

  Ông Phê-rô Nguyễn Quýt, 93 tuổi, là ông ngoại của con và Sr.Diệp đã được Chúa gọi về vào chiều tối hôm qua (30.11.2015).

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 14h, thứ sáu ngày 4/12/2015 tại nhà thờ giáo xứ Sáo Cát, TGP Huế.

Xem thêm ...

Tâm thư của Cha Quản xứ An Bằng gửi Giới Trẻ Công giáo An Bằng hải ngoại

Danh Cha cả sáng - Nước Cha trị đến


Anh chị em Giới trẻ giáo xứ An Bằng hải ngoại quý mến,

Cha Anton Văn Đình Quang, Tuyên úy cộng đoàn giáo dân An Bằng hải ngoại, cho tôi biết một số Anh chị em giáo dân An Bằng hải ngoại đã hình thành một nhóm Giới trẻ An Bằng để nâng đỡ nhau trong đời sống đạo và nối kết với cộng đoàn giáo xứ quê nhà.

Cộng đoàn giáo xứ quê nhà và bản thân tôi rất xúc động, vui mừng và hết lòng tạ ơn Chúa. "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Không gì đẹp bằng tình đoàn kết, nhất là liên kết trong Chúa Kito. "Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời sẽ ban cho" (Mt 18, 19).

Xem thêm ...