Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ

Công Giáo An Bằng Xa Xứ

Liên Tu sĩ An Bằng và Hội ơn Thiên triệu Đức Mẹ La Vang : Thư Mừng Khấn Dòng

    Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Kính thưa Quý Cha, Quý Thầy, Quý Chị sở An Bằng, Quý Tu sĩ Nam nữ giáo xứ An Bằng, Kính thưa Quý Chức HĐGX, Quý Chức, các Ban ngành, các Hội đoàn, Quý Ông bà anh chị em …

Xem thêm ...

Thư chúc mừng Thầy Giuse Trần Văn Long dịp lãnh chức thánh Phó tế!

THƯ CHÚC MỪNG Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ An Bằng, Tổng Giáo phận Huế. Kính thưa Qúy Cha, Qúy Thầy, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ Giáo xứ An Bằng, Kính thưa Ban Thường Vụ HĐGX An Bằng, Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Chức, …

Xem thêm ...

CGABHN: Thư Phân ưu đến Tang gia Cụ Ông Phaolo Văn Dực

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại                                                 THƯ PHÂN ƯU   Trọng kính Cha Giuse Phạm Văn Tuệ, Quản xứ Giáo xứ An Bằng, Kính thưa Quý Cha, Quý Chị sở, Quý Tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, Quý Chức hưu cựu, Quý chức, Các Ban …

Xem thêm ...

GXAB – Chùm ảnh Hội Tình Thương và Hội Bác ái Thánh Antôn chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ An Bằng và Xuân Thiên

 


GXAB - Đến hẹn lại lên! Cứ mỗi mùa Giáng Sinh về, người giáo dân An Bằng hải ngoại, cùng với giáo dân quốc nội chia sẻ niềm vui Giáng sinh với những hoàn cảnh khó khăn trong Giáo phận. Hội Tình Thương An Bằng và Hội Bác Ái Thánh An-tôn là những thành phần trực tiếp đảm nhận công việc này.

Xem thêm ...