Thứ Năm , 17 Tháng Mười 2019

Lịch Phụng Vụ

Ngày 2.11. Lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn

Một lần nọ, trước ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, cha sở thông báo: “Ngày mai là lễ Các Đẳng, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Các Đẳng”. Thế rồi, công an xã mời cha đến xã làm việc một tuần lễ, với lý do là “Chúng ta chỉ có một đảng, sao linh mục kêu gọi cầu nguyện cho các đảng?” [1]!

Xem thêm ...

Ngày 1.11 : Lễ các Thánh Nam Nữ

Xem thêm ...

Lễ Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 1.10

Sống ở trần gian chỉ có 24 tuổi đời, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh xem ra đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời:” con đường thơ ấu thiêng liêng”. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là ai ?

Xem thêm ...


Xem thêm ...