Home / Sống Đạo / Lịch Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ

Ngày 2.11. Lễ cầu cho các Đẳng Linh hồn

Một lần nọ, trước ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, cha sở thông báo: “Ngày mai là lễ Các Đẳng, chúng ta nhớ cầu nguyện cho Các Đẳng”. Thế rồi, công an xã mời cha đến xã làm việc một tuần lễ, với lý do là “Chúng ta chỉ có một đảng, sao linh mục kêu gọi cầu nguyện cho các đảng?” [1]!

Xem thêm ...

Ngày 1.11 : Lễ các Thánh Nam Nữ

Xem thêm ...


Xem thêm ...