Home / Sống Đạo / Học Hỏi Giáo Lý

Học Hỏi Giáo Lý

Bài giảng Lễ Thánh Phê-rô và Phaolo tông đồ

Cùng với toàn thể Giáo Hội, hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Hai vị Thánh vẫn được coi là hai cột trụ chính để xây dựng tòa nhà Giáo Hội nhờ đời sống và nhân đức của các ngài. Trong các nhân đức mà các ngài để lại, nổi bật hơn cả là lòng mến Chúa và nhiệt huyết tông đồ.

Xem thêm ...