Home / Sống Đạo / Giờ Kinh Gia Đình

Giờ Kinh Gia Đình

Chùm Thơ Mừng Ngày Hiền Phụ 2016

CÔNG CHA 
Công cha biển rộng non cao,
Trải qua gian khó, biết bao nhọc nhằn
Nắng trưa mảnh đất khô cằn
Thân gầy cuốc xới, in hằn vết nhăn.
Hoa mầu ruộng lúa cầm canh,
Cố công vun xới, đất lành trổ hoa.
Quê cha đất tổ hiền hòa,
Chung tay gầy dựng, xóm nhà đông vui.
Làng trên xóm dưới tới lui,
Giao thân kết nghĩa, nên xui họ hàng.
Con đàn cháu đống cùng làng,
Giúp nhau thăng tiến, an khang mọi bề.

Xem thêm ...

Các Mối Phúc Thật – những hoa tiêu trong đời sống Kitô hữu

VATICAN. Sống và thực hành các Mối Phúc, giống như ‘kim chỉ nam’ hướng dẫn người Kitô hữu biết bước đi đúng đường trong hành trình cuộc sống. Đây là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Hai, 06.06, tại nguyện đường thuộc Nhà Thánh Marta.

Xem thêm ...

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN (12)

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN

Xem thêm ...

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN (11)

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN

Xem thêm ...

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN (10)

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN

Xem thêm ...

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN (9)

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN

Xem thêm ...

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN (8)

CỬ HÀNH KINH TỐI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐOÀN

Xem thêm ...