Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Giáo Xứ

GXAB – Hình ảnh Khai Mạc Tháng Hoa tại Đài Mẹ Sao Biển

GXAB - Chiều thứ 7 đầu tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, Giáo xứ đã cử hành Nghi thức Tôn Vinh Mẹ tại Đài Mẹ Sao Biển. Nghi thức khởi đầu bằng việc Rước Kiệu Mẹ từ Nhà Thờ của Giáo xứ, đi trên con đường chính của Làng, hướng ra Đài Mẹ Sao Biển. Tại đây, Cha chánh xứ đã chủ sự Nghi thức tôn vinh Mẹ cách trọng thể. Tiếp đó, Thánh Lễ Thứ 7 đầu tháng Hoa được cử hành trong niềm hân hoan của đoàn con cái quy tụ về bên Mẹ.

Xem thêm ...