Thứ Năm , 17 Tháng Mười 2019

Giáo Xứ

GXAB – Khuôn viên Giáo xứ đón nhận thêm sự hiện diện của Tượng Thánh nữ Matta

Sau bao tháng ngày ấp ủ và ước nguyện của Nhóm Chị em mang Thánh hiệu Mátta từ trong nước đến hải ngoại, Tượng Đài Thánh Nữ MÁTTA đã được xây dựng và hoàn thành tốt đẹp. Hoà cùng với các Tượng Đài: Thánh Gioakim – Anna., Thánh Phanxicô Khó Khăn, Thánh Bênêđíctô, Thánh Phanxicô Xavie, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh …

Xem thêm ...