Home / Thông Tin / Công Giáo An Bằng Xa Xứ / Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Ông Gioakim Văn Công Toàn

Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Ông Gioakim Văn Công Toàn

Gia Đình Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin

Ông Gioakim Văn Công Toàn

từ trần 13:30h ngày 24 tháng 5, 2016

Theo Chương trình Tang Lễ, Nghi thức nhập liệm và Thánh Lễ cầu hồn lúc: 10h00 ngày 25/05/2016Nghi thức di quan và Thánh Lễ An táng lúc: 05h00 ngày 28/05/2016

Xin mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện cho linh hồn GIOAKIM được hưởng nhan thánh Chúa.

 

Check Also

CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *