Home / Thông Tin / Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại / Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Check Also

CGAB-Florida : Thư mời Tham dự Thánh Lễ 22/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *