Home / Thông Tin / Đồng Hương Công Giáo Hải Ngoại / Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Check Also

Denver, Colorado : Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cụ Ông Phaolo Văn Dực

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi xin …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *