Home / Thông Tin / Giáo Xứ Quê Nhà / Ban đại diện Giới Trẻ Công giáo An Bằng Florida, Nhiệm kỳ 2015-2018

Ban đại diện Giới Trẻ Công giáo An Bằng Florida, Nhiệm kỳ 2015-2018

Với khát khao cống hiến của tuổi trẻ dưới ánh sáng Lời Chúa và hướng dẫn của Giáo hội, Giới trẻ Công Giáo An Bằng tại Florida đã cùng nhau khởi động cho một hành trình mới vào ngày 06.09.2015.

Trong dịp này, Ban đại diện Giới trẻ Công giáo An Bằng đã được hình thành cho nhiệm kỳ 2015-2018, như sau:

Cố vấn : a. Lê Dũng, Pompano Beach, FL

Trưởng ban : a. Hồ Văn Bổn, Venice, FL

Phó I : a. Văn Công Linh, Fort Myer, FL

Phó II : a. Trương Tấn Quyền, Orlando, FL

Thủ quỷ : c. Văn Thị Diệu Nga, Miami, FL

Ban Tài Chánh : a. Lê Tân & a. Văn Đ. Tấn, Fort Lauderdale, FL

 

Thư ký và Thông tin : e. Đặng Thị Lành & e. Nguyễn Thành Nhân, Miramar, FL

 

Sau khi thảo luận, Giới Trẻ An Bằng cũng đã chọn Thánh Toma Trần Văn Thiện, Thánh Tử đạo Việt nam, làm Đấng Bảo Trợ!

 

Cầu chúc Ban đại diện được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, dưới dự bầu cử của Thánh Bổn mạng, sẽ làm cho Giới Trẻ Công giáo An Bằng được lớn lên và vững mạnh trong đức tin-cậy-mến!

 

Check Also

Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *