Thứ Hai , 18 Tháng Mười Một 2019

GXAB – Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Ông Gioakim Trương Sinh, Cựu Chủ tịch HĐGXAB

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Thương Khó và Phục sinh,

Gia đình chúng tôi xin kính báo

Chồng, Cha, Ông, Cố của chúng tôi là:

Cụ Ông Gioakim Trương  Văn Sinh
Sinh năm: 1930 – Canh Ngọ
Đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 08h30, ngày 15/10/2019
(nhằm ngày 17/09/Kỷ Hợi)

Hưởng thượng thọ: 90 tuổi

Xin mọi thành phần Dân Chúa, Cô bác nội ngoại, bà con thân bằng quyến thuộc hiệp ý

cầu nguyện cho linh hồn Gioakim.

Kính báo

Vợ, Đặng Thị Huề

Trưởng nam, Trương Văn Hoà

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

* Thứ Tư, ngày 16/10/2019:
– 07h00: Lễ Cáo Tiên Hiền
– 08h00: Nghi Thức Nhập Liệm
– 08h30: Lễ Thành Phục
– 09h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 12h00: Hội Lêgiêô Cầu Hồn
– 13h30: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 18h00: Giáp Sở Tại Cầu Hồn.

* Thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 17-18/10/2019:
– 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 12h00: Hội Lêgiêô Cầu Hồn
– 13h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 18h00: Giáp Sở Tại Cầu Hồn.

* Thứ Bảy, ngày 19/10/2019:
– 07h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 09h00: Tiếp Đón HĐGX An Bằng Phúng Điếu
– 10h00: Thánh Lễ Cầu Hồn
– 10h30: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 12h00: Hội Lêgiêô Cầu Hồn
– 13h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 18h00: Giáp Sở Tại Cầu Hồn.

* Chúa Nhật, ngày 20/10/2019:
– 08h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 12h00: Hội Lêgiêô Cầu Hồn
– 13h00: Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
– 18h30: Lễ Dâng Hoa Báo Hiếu.

* Thứ Hai, ngày 21/10/2019:
– 05h00: Lễ Di Quan
– 06h00: Thánh Lễ An Táng Tại Nhà Thờ GX An Bằng
– 08h00: Nghi Thức Hạ Huyệt.

Check Also

GXAB- Tân Ban Thường Vụ HĐGX nhiệm kỳ 2019-2023 nhậm chức

GXAB- Theo tin Ban Biên tập chúng con nhận được, sáng Chúa nhật XXVI Thường …

Hải ngoại : Thư Thông báo của Cha Tuyên uý về việc Bầu BCH Cộng đồng nhiệm kỳ 2019-2023

THƯ THÔNG BÁO Về việc Bầu Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An …

GXAB – Thư Mừng Lễ Bổn mạng Phê-rô, Phaolo và thông tin về Tủ thuốc Y tế của Cha Anton Văn Đình Quang

Nhân dịp Mừng Lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,  Bổn mạng Giáo xứ, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *