Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

ABHN – Thư Phân ưu của Cộng đồng hải ngoại gửi Tang gia Cụ ông Giuse Lê Cận

 

            Trọng kính Cha Phaolô Phạm Tá, Quản xứ An Bằng,

          Kính thưa Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

          Hội Đồng Giáo Xứ, Các Ban Ngành, Qúy Ông bà và anh chị em giáo dân An Bằng,

          Kính thưa Cô Bác Đại Tôn Nội Ngoại,

         Thưa Mệ Văn Thị Linh và gia đình tang quyến,

          Cộng đồng vừa nhận được tin Cụ ông Giuse Lê Cận vừa từ biệt cuộc đời dương thế về an nghỉ trong Chúa vào ngày 06 tháng 06 năm 2018 tại thành phố West Palm Beach, Florida, hưởng thọ 84 tuổi.

          Lúc còn sống cụ ông Giuse đã chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha, làm ông và ông cố trong gia đình.  Khi ở thành phố Wichita, tiểu bang Kansas, cụ ông Giuse đã lãnh chức vụ cố vấn Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo dân An Bằng hải ngoại từ 2006- 2014. Cuộc sống của cụ ông gằn liền với các sinh-hoạt của Giáo dân An Bằng ở hải ngoại cũng như giáo xứ tại quê nhà.  Cụ ông Giuse đã hy sinh đóng góp công của cho các công việc chung cho Công Đồng Công Giáo An Bằng hải ngoại và cho Giáo xứ tại quê nhà.

          Sự ra đi của cụ ông Giuse một sự mất mát lớn lao và để lại sự thương tiếc, đau buồn cho Đại Tôn Nội Ngoại, cho Họ hàng, cho mệ, cho con cháu nội ngoại trong gia đình cũng như cho Cộng Đồng Công Giáo và cho Giáo xứ An Bằng.

          Chúng tôi, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng, Qúy Ông bà và anh em hải ngoại vô cùng thương tiếc và phân ưu đến Đại Tôn Nội Ngoại, Mệ và Gia đình tang quyến.

          Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh và qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa là Cha nhân lành thương đưa linh hồn cụ ông Giuse về hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời. 

          Đồng kính phân ưu,                                                                              

 

Hoa Kỳ, ngày 07 tháng 06 năm 2018

CĐCG AN BẰNG HẢI NGOẠI

Linh mục Tuyên Úy Antôn T. Văn Đình Quang

Chủ tịch Phaolô Phạm Tấn Sĩ

Check Also

GXAB – Thư mời dịp Tạ ơn 10 và 15 năm Hồng ân Linh mục của Cha Macco Lê Tiến Hoá và Anton Văn Đình Quang

Florida – Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ của Cụ Ông Anton Trương Văn Thanh

  Cộng đồng chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho Cụ …

GXAB – Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Ông Phanxico Xavie Văn Công Tích

  Trong tinh thần hiệp thông, kính xin Quý Cha, quý chị, quý Tu sĩ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *