Thứ Sáu , 7 Tháng Tám 2020

tn1_0

Check Also

CGABHN: Thư Phân ưu đến Tang gia Cụ Ông Phaolo Văn Dực

Công Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại                                                 THƯ PHÂN ƯU Trọng kính Cha …

Denver, Colorado : Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cụ Ông Phaolo Văn Dực

CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Gia đình chúng tôi xin …

Cáo Phó Chị Maria Matta Phạm Thị Như Lan từ Cộng đoàn Công giáo An Bằng Florida

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *