Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

CGABHN : Thư Cảm ơn của Cha Tuyên Uý và Ban Chấp hành Cộng đồng

 

 

 

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO

    AN BẰNG HẢI NGOẠI

 

 

                                                  THƯ TÂM TÌNH

                    

 

    Kính thưa Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ,

   Qúy Chức, Qúy Ông bà và anh chị em kính mến.

  

   Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa với tâm tình tạ ơn vì Ngài luôn hướng dẫn Giáo dân An Bằng từ hải ngoại cho đến quê nhà có tâm hồn hy sinh đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ cho các công việc trùng tu của Giáo xứ tại quê nhà.

  

   Chúng tôi xin chia sẻ đến với Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy Chức, Qúy Ông Bà và anh chị em một vài điểm như sau:

 

  1. Khi nhìn thấy lòng thương mến và những hy sinh của qúy ông bà và anh chị em, kẻ xa người gần luôn hướng về Giáo xứ tại quê nhà với lòng quyết tâm, vai sát vai, và đồng tâm với nhau lo việc chung cho Giáo xứ, không sợ mệt mỏi và tài chánh, để xây dựng Giáo xứ mỗi ngày một phát triển trong Đức Tin, lòng cậy trông vào Chúa và lòng mến yêu Giáo xứ.
  2. Chúng tôi rất sung sướng trong tâm hồn và luôn biết ơn mọi thành phần con cái Giáo xứ đã và sẽ dâng cúng tài chánh, công sức và những lời cầu nguyện cho các dự án trùng tu của Giáo xứ tại quê nhà được thành công tốt đẹp.
  3. Kính mời Qúy vị vào trang mạng Công Giáo An Bằng để biết thêm tin tức và các sinh-hoạt của Giáo xứ tại quê nhà cũng như của Cộng Đồng, Cộng Đoàn và Các Hội Đoàn Gíáo dân An Bằng Hải ngoại.
  4. Năm 2017 là năm ghi nhớ 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Chúng tôi tha thiết kêu gọi qúy chức, qúy ông bà và anh chị em hãy cùng nhau: “ SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI ” mỗi ngày, cầu xin ơn bình an cho gia đình, cho Giáo xứ, cho Hội Thánh, cho thế giới và cho quê hương Việt Nam. Mỗi người chúng ta hãy phổ biến đọc Kinh Mân Côi cho mọi thành phần con cái giáo xứ An Bằng biết cũng như khuyến khích cổ động con cháu chúng ta cố gắng đọc Kinh Mân Côi, đến tham dự những giờ chầu Thánh Thể, các giờ đọc kinh  chung với cộng đoàn hay là tại các tư gia khi có dịp. v.v…

 

      Qua lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban nhiều sức khỏe cho Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy Chức, Qúy Ông bà và toàn thể anh chị em

 

         Trân trọng kính chào,

                                                                                      

                                                                              Hoa Kỳ, ngày 05 tháng 08 năm 2017

                                                                       TM. BCHCĐCG AN BẰNG HẢI NGỌAI 

                                                                                        Linh mục Tuyên úy,

                                                                                  Antôn T. Văn Đình Quang

                                                                                   Chủ tịch Phaolô Phạm Tấn Sĩ

 

                                                                                                           

 

                                                                                                              

Check Also

GXAB – Thư mời dịp Tạ ơn 10 và 15 năm Hồng ân Linh mục của Cha Macco Lê Tiến Hoá và Anton Văn Đình Quang

THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC …

Florida – Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ của Cụ Ông Anton Trương Văn Thanh

  Cộng đồng chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho Cụ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *