Thứ Sáu , 20 Tháng Chín 2019

Hải ngoại : Biên bản Cuộc họp của Cộng đồng CGAB hải ngoại

CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO

    AN BẰNG HẢI NGỌAI

BIÊN BẢN BUỔI HỌP

GIÁO DÂN AN BẰNG HẢI NGOẠI

Kính gởi: Cha Phaolô Phạm Tá, quản xứ An Bằng

                 Qúy Cha, Qúy Chị Sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ

                 Qúy Chức Hội Đồng Giáo Xứ An Bằng

                 BCH Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại

                 BCH Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang An Bằng, Florida

                 Qúy Chức Hưu Cựu, Các Hội Đoàn, Qúy Ông bà và Anh chị em.

                                                                                                               

   Chúng con, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại đã có một buổi họp với Qúy Chức Hưu Cựu, Qúy Chức, Qúy vị Đại diện Các Hội Đoàn, Qúy Ông bà và anh chị em vào lúc 8:37 chiều, ngày 12 tháng 07 năm 2017 tại Tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 Thành phần tham dự buổi họp gồm có:

  Cha Antôn Têrêsa Văn Đình Quang, Tuyên úy Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại. Qúy Chức Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại,

Qúy Chức Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang An Bằng, Florida, Qúy Chức Hưu Cựu,  Qúy vị Đại diện Các Hội Đoàn, Qúy Ông bà và anh chị em.  

   Trong buổi họp này, Cha Antôn đã chia sẻ tin tức, trình bày các dự án trùng tu của Giáo xứ tại quê nhà, về cuốn lịch sử Giáo xứ An Bằng vừa phát hành, và những sinh hoạt của Giáo xứ An Bằng tại quê nhà cũng như của Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại từ năm 2016- 2017.

 

 I. Giáo xứ An Bằng tại quê nhà.

 1. Giáo xứ đã tổ chức thánh lễ kính mừng hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng Giáo xứ vào ngày 20 tháng 06 năm 2017; đồng thời kỷ niệm 20 năm kh́ánh thánh nhà thờ Giáo xứ An Bằng 1997-2017.

 2. Cuốn sách lịch sử Gíáo xứ An Bằng đã phát hành. Nhân dịp lễ bổn mạng Giáo xứ, Cha Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ đã tặng cuốn sách lịch sử Giáo xứ cho Đức Tổng Giuse, Qúy Cha, Qúy Chị và Giáo dân.

 3. Thánh lễ tạ ơn và khánh thành Đài Thánh Giá Thánh Tâm Giáp An Bắc vào ngày 26 tháng 06 năm 2017

 II. Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại.

 1. Lễ giỗ và gây qũy cho Đấng Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận vào ngày 17 tháng 07 năm 2017 tại nhà thờ Chúa Thánh Thần, Palm Beach, Florida.

 2. Qúy Ông bà và anh chị em Giáo dân An Bằng hải ngoại đã nhiệt tình tham gia dâng lên Đức Mẹ những bông hoa hồng trong dịp lễ kỷ niệm 60 năm Đài Đức Mẹ Sao Biển vào năm 2016.

 3. Qúy Ông bà và anh chị em Giáo dân An Bằng hải ngoại đã sẵn sàng ủng hộ tài chánh cho dự án trùng tu ốp gạch Tháp Đài nhà thờ và các dự án khác của Giáo xứ năm 2017.

 4. Về việc phân ưu đến gia đình tang quyến khi có người thân trong gia đình qua đời.

 5. Cha Antôn hy vọng trong tương lai, Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại sẽ có một trung tâm sinh hoạt với nhau.

 III. Một vài điểm quan tṛọng trong buổi họp:

Chúng con, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại: xin gởi đến Cha Quản xứ, Qúy Chị sở, Hội Đồng Giáo Xứ, Qúy Chức         Hưu Cựu, Qúy Chức, Các Ban Ngành, Qúy Ông bà và toàn thể anh chị em một vài điểm quan trọng trong buổi họp như sau:

 1. Kêu gọi mọi thành phần con cái Giáo xứ An Bằng cố gắng tham gia các

dự án trùng tu của Giáo xứ tại quê nhà.

 2. Khi có Giáo dân An Bằng qua đời ở thành phố hay địa phương nào, thì  Ban Chấp Hành hay Các Hội Đoàn ở địa phương đó lên phân ưu trong giờ thánh lễ hay trong buổi đọc kinh cầu hồn. Ngoài ra, Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại chỉ viết lá thư phân ưu gởi đến gia đình tang quyến và cho lên mạng mà thôi.

 3. Một số qúy ông bà và anh chị em nêu lên với Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo An Bằng Hải Ngoại về việc các dự án trùng tu của Giáo xứ tại quê nhà. Họ yêu cầu Cha Quản xứ và Hội Đồng Giáo Xứ vui lòng chụp một vài tấm hình cho lên mạng để cho Giáo dân biết các dự án trùng tù của Giáo xứ.

     

   Chúng tôi trân trọng cám ơn những lời chia sẻ chân thật của Qúy Ông bà và anh chị em với lòng quan tâm trong tinh thần xây dựng và yêu mến. Chúng tôi ước mong con cái Giáo xứ An Bằng luôn tích cực tham gia vào các công việc hữu ích cho Giáo xứ, cho Cộng Đồng, cho Cộng Đoàn, cho Các Hội Đoàn và chia sẻ những lời tốt đẹp trong tinh thần bác ái, xây dựng, yêu thương và đoàn kết.

  

    Nhờ lời khẩn cầu của Đức Mẹ La Vang, xin Thiên Chúa ban cho Cha Quản xứ, Qúy Cha, Qúy Chị sở, Qúy Tu Sĩ Nam Nữ, Qúy Chức, Qúy Ông Bà và toàn thể anh chị em nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

   

   Trân trọng kính báo,                                                              

                                                                          

                                                      Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 07 năm 2017                     

                                                       TM. BCHCĐCG AN BẰNG HẢI NGOẠI

                                                                       Linh mục Tuyên úy

                                                             Antôn Têrêsa Văn Đình Quang

                                                              Chủ tịch Phaolô Phạm Tấn Sĩ

 

                                                               

 

                                                                      

Check Also

GXAB – Thư mời dịp Tạ ơn 10 và 15 năm Hồng ân Linh mục của Cha Macco Lê Tiến Hoá và Anton Văn Đình Quang

Florida – Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ của Cụ Ông Anton Trương Văn Thanh

  Cộng đồng chúng ta được mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho Cụ …

GXAB – Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Ông Phanxico Xavie Văn Công Tích

  Trong tinh thần hiệp thông, kính xin Quý Cha, quý chị, quý Tu sĩ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *